Coaching

Mindexpand coaching gör det lätt för dig att nå dina mål. Fokus ligger på lärande och process, och resultaten kommer som en konsekvens. Vi arbetar med konkreta handlingar som du utför mellan sessionerna, handlingar som vi sedan utvärderar för att lära och justera. Det är du som med hjälp av coach skapar din handlingsplan, och lärdomar i varje steg ligger till grund för nästa plan. Ofta upplever klienter en exponentiell utvecklingskurva!

1-1 Coaching

Fokuserade en till en-möten i 45-minuterspass. Vi kommer överens om vad du vill arbeta med, och skapar en harmoni mellan coaching och mental rådgivning. Läs mer här.

Mindexpand Mastermind Groups (MMG)

Att reflektera och stötta i grupp är ett oerhört kraftfullt verktyg för att skapa energi framåt. Läs mer här.


Kontakta mig för mer information!