Teamcoaching

Mindexpand Mastermind Groups

Foto: Anna Erlandsson

Att reflektera och stötta varandras utveckling i grupp är ett oerhört kraftfullt verktyg för att skapa energi framåt. I Mindexpand Mastermind Groups (MMG) träffas vi digitalt varannan vecka i fokuserade 60 minuters-sessioner i grupper om 1-5 deltagare. Vi reflekterar över lärdomar, arbetar med vår högst prioriterade utmaning just nu, och skapar med hjälp av grupp och coach en handlingsplan till nästa session.

Kontakta mig för mer information!

Välkommen!

“Det som skapar störst värde för mig är att jag verkligen har en eller flera ”takes” som jag jobbar och tänker aktivt kring under dom två veckorna. En annan sak är att få input från dom andra deltagarna för dom har ett annat perspektiv.” (Deltagare MMG)

“Energi och gemenskap i gruppen och från dig, fokus på en deltagare i taget och värdefulla tips och feedback. Värdefullt att själv få bidra till andras utveckling.” (Deltagare MMG)

“Hjälp med målsättning och tekniker för att nå dit. Interaktion med andra deltagare.” (Deltagare MMG)

“Det skapar mycket värde i att få inputs från de andra i gruppen och även höra om deras utmaningar. Mycket inspirerande!!” (Deltagare MMG)