Workshops

Workshops i Mindexpand ger möjlighet till fördjupning i några av konceptets centrala delar. Genom att arbeta enskilt med specifika uppgifter och diskutera i anpassade grupper fördjupas förståelse. Fokus ligger på att gå från ord till handling. Att komma igång med sin personliga utvecklingsplan framåt för att frigöra sin potential. Med ökad fokusering följer önskvärda resultat med mindre energi!

Workshopen är flexibel och anpassningsbar efter behov, i grunden ingår övningar för att frigöra inre motivation, sätta mål, time management och att skapa sin framgångsplan.

Kontakta mig för mer information!

Välkommen!

Mathias anlitades för att genomföra en specialanpassad digital workshop för personal på Försvarsmaktens Tekniska skola i Halmstad.

Målgruppen var lärare/instruktörer i tekniska ämnen som arbetat med att anpassa sin undervisning till de speciella förhållanden som Covid-19 inneburit. Förändring, tillväxt och digitalisering påverkar arbetssituationen på många vis och Mathias delade med sig av konkreta metoder och verktyg för att underlätta anställdas personliga utveckling. Mathias energi och engagemang ger en positiv kick och jag följde upp med att läsa hans bok Mindexpand.

Omtanken om både individ och organisation känns genuin och Mathias har även tagit initiativ till uppföljningsmöten där vi diskuterat individuell utveckling och vilka utmaningar som finns inom området för både individ och organisation.

Magnus Persson