Föreläsningar

En föreläsning i Mindexpand ger er personal en kickstart med verktyg till bättre mående och effektivitet. Det leder till ökad optimism, mindre friktioner och ökad funktionalitet. Det i sin tur leder till ökad trivsel och bättre resultat.

Föreläsningen innehåller tekniker för att frigöra inre motivation och formulera mål i en konkret handlingsplan. Effektiva tekniker för att maximera effekt och samtidigt minimera energiförlust. Grundstrukturen i föreläsningen bygger på flexibilitet och optimeras med fördel utifrån aktuella behov!

För att ge så stor effekt som möjligt kombineras föreläsningen med fördel med workshops och regelbundna teamcoachingar i Mindexpand Mastermind Groups (MMG).

Kontakta mig för mer information!

Välkommen!

“Vill bara skicka ett STORT TACK för en mycket inspirerande föreläsning som gav underlag till många vidare funderingar! Du är en väldigt duktig föreläsare och ditt budskap är VIKTIGT! Nu har vi på Karolinska Institutet lärt oss att vara beredda på det oväntade …” Anna Persson

Det är viktigt att vi vågar lyfta blicken och tänka utanför boxen när vi går in i en digital lärandemiljö. I den rådande pandemisituationen vill vi också arbeta med inspiration och motivation och ge lärarna en boost. Motivation är en viktig fråga vi kan ställa oss själva – varför gör jag som jag gör? En fråga som berör våra värderingar och intresse som är grunden till motivationen. Mathias gav mig och mina kollegor den boosten genom en inspirerande och kraftfull föreläsning som handlade om mental träning, bland annat hur viktigt det är att ha klart för dig själv vilka drivkrafter du har och hur du genom att byta ut tankar kan framkalla en annan känsla och därigenom också kommer att agera på ett mer effektivt och produktivt sätt. Vi blev inspirerad och vi blev motiverade men resultatet blev än och mer utmanande där tankarna och känslorna väckte hos många av oss om just i denna fråga: Varför gör jag som jag gör? Vi har en del att fortsätta jobba med. Så hjälpte en passionerad, engagerad och kloka Mathias oss på FMTS. Rekommenderar varmt Mindexpand föreläsning om du och dina kollegor/medarbetare vill uppleva magin utanför komfortzon.”

Lucy Larsson, Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)